• Despertar l’interès per la música en el sentit més ampli.
 • Fomentar la pràctica de la música.
 • Oferir diferents programes d’ensenyament que atenguin la diversitat de l’alumnat i que responguin a les diferents necessitats educatives.
 • Permetre als estudiants comprendre la música en totes les seves dimensions, utilitzar-la com a eina d’expressió i que sigui útil en el creixement com a persones.
 • Proporcionar als estudiants l’oportunitat d’establir contacte amb la música d’una manera crítica i objectiva en un ambient socialment enriquidor.
 • Proporcionar una formació musical que permeti la pràctica de diversos estils musicals.
 • Formar el joves per tal que practiquin la música com a aficionats, sense que aquest qualificatiu comporti una formació de menys qualitat.
 • Aconseguir que el fet musical formi part de la vida dels alumnes i alhora aconseguir que el poble s’enriqueixi amb aquest activitat.
 • Descobrir i estimular el talent d’aquells alumnes que podran practicar la música amb un compromís més elevat i fer dels estudis musicals la seva formació principal.
 • Oferir una varietat instrumental àmplia i equilibrada per permetre l’organització de formacions estables.
 • Apropar els alumnes a la xarxa de concerts i activitats musicals d’interès.
 • Promoure intercanvis amb altres centres d’educació musical i artística.
 • Mantenir-se al corrent de les novetats en la pedagogia musical, aplicant les que poden significar millores.
 • Estar al corrent de les noves tecnologies i utilitzar les que es puguin aplicar en l’educació dels alumnes i el funcionament de l’escola.
 • Possibilitar la pràctica musical al major nombre possible de persones, arribant a tots els col·lectius socials de l’entorn amb una oferta educativa adaptada a les seves particularitats.

El Patronat

El 2014 mor Jaume Puig Arabia, fill de Sant Esteve, i deixa una quantiosa herència al poble per a l’ensenyament de la música. Aquesta herència, l’han de gestionar l’Ajuntament i la Generalitat a parts iguals.

El novembre del 2015 es crea una comissió, formada per un membre de cada partit representat a l’Ajuntament, que inicia una ronda de consultes amb persones relacionades amb el món de la música, l’ensenyament…

“Volem que la música i el moviment arribin a tothom a Sant Esteve de Palautordera. Per això col·laborarem amb diferents entitats del poble, creant xarxa, despertant la il·lusió pel desconegut, generant moviment i so. Crearem punts de trobada i de benestar personal i social, on l’aprenentatge i les experiències es transformen en un retorn directe al poble i als seus habitants”.
ACCEDIU AL WEB DEL PATRONAT

L'escola i l'entorn

L’escola de música com a equipament cultural ha de participar activament en la vida cultural de Sant Esteve de Palautordera, apropant el poble a la realitat musical i procurant que l’escola esdevingui un centre dinamitzador de la vida cultural de poble. Relacionar també la pràctica musical amb altres manifestacions artístiques i culturals presents al poble com ara la dansa, el teatre, les arts plàstiques, activitats infantils, activitats per a joves…Integrar la pràctica musical en grup en la vida del poble, fomentant la participació dels seus habitants en agrupacions musicals.

Fomentar actuacions musicals en directe de tota mena i l’assistència a aquestes. Cooperar activament amb les altres entitats de Sant Esteve de Palautordera i utilitzar la música per treballar a favor dels valors socials de cooperació, solidaritat i respecte.

CONSULTA LES NOSTRES ACTIVITATS I PROJECTES
unnamed

Instal·lacions

L’escola Municipal de Musica Jaume Puig Arabia, té la seva seu al Teatre Pare Casals de Sant Esteve de Palutordera on s’hi imparteixen les classes d’instrument.

Degut a la pandèmia provocada per la COVID-19, hem traslladat les classes de grup a les instal·lacions de l’Escola Vallmanya per tal de disposar despais més àmplis.