Preus públics

Programa Preu mensual
Sensibilitació 30 €
Iniciació 1 40 €
Iniciació 2 52 €
Bàsic 70 €
Jove 70 €
Instrument i conjunt instrumental 60 €
Preparació prova accés al grau professional (PEAGP) 20 €
Segon instrument 40 €
Conjunt instrumental o vocal 12 €

APUNTAR-SE A L’ESCOLA

Si vols matricular-te presencialment, sol·licita una entrevista amb el centre:

Si vols fer-ho electrònicament, accedeix a la seu electrònica:

Instruccions matrícula

Descarrega’t les instruccions per fer la sol·licitud de matrícula per al curs 2021 – 2022

Calendari acadèmic

Consulta les dates més importants del curs escolar vigent.

Normativa del centre

Descarrega i consulta la normativa del centre.

Protocol COVID19

Consulta els protocol COVID19. Aquest procediment d’actuació està en revisió permanent en funció de l’evolució i nova informació de la malaltia de què es disposi.

Declaració responsable

Descarrega la declaració de responsabilitat del centre.

Autorització imatges menors

Descarrega l’autorització d’imatges pels menors del centre.

Autorització imatges adults

Descarrega l’autorització d’imatges del centre pels adults.

Calendari Laboral

Creació Cosell Escolar

Calendari matrícula

Calendari escolar

Projecte Educatiu