Aquest programa està adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys i es divideix en llenguatge, instrument, conjunt vocal i conjunt instrumental.

Adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys

Aquest programa està adreçat a nens i nenes a partir de 8 anys i es divideix en llenguatge, instrument, conjunt vocal i conjunt instrumental.

La classe de llenguatge és d’1 hora setmanal, amb 45 minuts de conjunt coral, i la d’instrument de 30 minuts, 45 minuts o 1 hora en funció del nombre d’alumnes per classe.

Finalment, els alumnes de Bàsic fan un conjunt instrumental amb una dedicació de 45 minuts els alumnes de 1r i 2n, i d’1 hora els alumnes de 3r i 4rt.

  • Ràtio de les classes d’instrument:

1 alumne     30 minuts
2 alumnes    45 minuts
3 alumnes    1 hora

  • Assignatures:

Llenguatge de la música
Cant coral
Instrument
Conjunt instrumental

  • Horaris:

Primer cicle. Bàsic 1 i 2: dijous de 16h45 a 18h15
Segon cicle. Bàsic 3 i 4: dijous de 17h30 a 19h00
Cant coral: dimarts de 19h30 a 20h15

  • Lloc: Àula de música de l’Escola Vallmanya.
  • Matrícula: 23,35 euros anuals.
  • Quota: 71,40 Euros al mes en 10 quotes.