Als 6 s’introduieix la roda d’instruments i a partir dels 7 anys els alumnes ja podran començar a tocar un instrument.

Adreçat a nens i nenes de 6 i 7 anys

Aquest programa està adreçat a nens i nenes de 6 i 7 anys. Als 6 s’introduieix la roda d’instruments i a partir dels 7 anys els alumnes ja podran començar a tocar un instrument. Les classes tindran una durada d’una hora setmanal setmanal de llenguatge basat en música i moviment, i 30 minuts d’instrument els alumnes que facin iniciació 2. La base del treball seran també les cançons, les danses i els jocs rítmics i vocals.

  • Assignatures:

6 anys: Musica i moviment i roda d’instruments
7 anys: Música i moviment i instrument

  • Horaris: Dimarts o dimecres de 17h45 a 18h45
  • Lloc: Àula de Música de l’Escola Vallmanya
  • Preu públic:

Matrícula 23,25 euros anuals

6 anys amb roda d’instruments: 40,08 Euros al mes en 10 quotes

7 anys amb instrument: 53,04 Euros al mes en 10 quotes