Aquest programa s’adreça a adults a partir de 18 anys que volen continuar la seva formació participant a les diferents formacions que l’escola ofereix.

Adreçat a adults i joves a partir de 12 anys

Aquest programa s’adreça a adults a partir de 18 anys que volen continuar la seva formació musical participant a les formacions corals i instrumentals que l’escola ofereix. L’eix d’aquest programa és la pràctica musical en grup.

  • Assignatures:

Llenguatge de la música
Cant coral
Instrument
Conjunt instrumental

  • Matrícula: 23,25 euros anuals
  • Quota: 71,40 Euros al mes en 10 quotes