Aquest programa s’adreça als joves a partir de 12 anys que volen continuar la seva formació musical dissenyant el seu propi itinerari.

Adreçat a adults i joves a partir de 12 anys

Aquest programa s’adreça als joves a partir de 12 anys que volen continuar la seva formació musical dissenyant el seu propi itinerari. L’eix d’aquest programa és la pràctica musical en grup, així doncs, aquells alumnes que vulguin continuar amb les classes d’instrument, hauran de fer també alguna altra assignatura ja sigui pràctica o teòrica.

  • Assignatures:

Llenguatge de la música
Harmonia
Cant coral
Instrument
Conjunt instrumental

  • Preu públic: 70 Euros al mes en 10 quotes