Aquest programa s’adreça a estudiants entre els 12 i els 18 anys que volen aprofundir o ampliar la seva formació musical.

Adreçat a joves a partir de 12 anys

Aquest programa s’adreça a estudiants entre els 12 i els 18 anys que volen aprofundir o ampliar la seva formació musical.

  • Assignatures:

Llenguatge de la música
Cant coral
Instrument
Conjunt instrumental

  • Horaris:

Llenguatge: Dimecres de 16h00 a 16h45
Conjunt jove 1: Dijous de 16h00 a 17h00
Conjunt jove 2: Dijous de 17:45 a 18:45
Cant coral: Dijous de 17:00 a 17:45

  • Lloc: Teatre Pare Casals
  • Matrícula: 23,25 euros anuals
  • Quota: 71,40 euros al mes en 10 quotes