Aquest programa s’adreça a estudiants a partir de 12 anys que han cursat la Formació Bàsica a l’Escola de Música i volen aprofundir o ampliar la seva formació musical.

Adreçat a nens i nenes a partir de 12 anys

Aquest programa s’adreça a estudiants a partir de 12 anys que han cursat la Formació Bàsica a l’Escola de Música i volen aprofundir o ampliar la seva formació musical.  Es reparteix en 4 nivells.

  • Assignatures:

Llenguatge de la música
Harmonia
Cant coral
Instrument
Conjunt instrumental

  • Horaris:

Dimarts de 19h00 a 19h45
Dijous de 17h30 a 18h15

  • Lloc: Teatre Pare Casals i Gimnàs de l’Escola Vallmanya
  • Preu públic: 70 Euros al mes en 10 quotes