Apropem els nens i nenes a la música, com una de les seves activitats quotidianes, per tal de potenciar i desenvolupar les seves capacitats expressives

Adreçat a nens i nenes de 4 i 5 anys

Aquest programa està adreçat a nens i nenes de 4 i 5 anys. la finalitat del programa és apropar els nens i nenes a la música, com una de les seves activitats quotidianes, per tal de potenciar i desenvolupar les seves capacitats expressives. Això s’aconseguirà a través de la pràctica musical activa per mitjà de cançons, danses, jocs rítmics i vocals en base a la música i moviment.

Música i moviment és una activitat en grup en la que nens i nenes aprofundeixen conjuntament en el desenvolupament de les competències vocals, corporals i rítmiques per ajudar-los a potenciar la creativitat i la seva capacitat expressiva a partir d’instruments de làmines i petits instruments de percussió.

  • Assignatures: Música i moviment
  • Horaris: Dimarts o dimecres de 16h45 a 17h45
  • Lloc: Àula de Música de l’Escola Vallmanya
  • Matrícula: 23,25 euros anuals
  • Quota: 30,06 euros al mes en 10 quotes